Departament d’Orientació Psicopedagògica

El Departament d’Orientació s’encarrega de:

  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals amb els alumnes que ho necessiten.
  • Realitzar avaluacions generals per a millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes i assessorar-los en els itineraris a seguir.
  • Coordinar i orientar les mesures d’atenció a la diversitat amb reforços educatius, adaptacions curriculars, plans individualitzats, derivacions a especialistes, etc.
  • Cooperar amb l’equip docent en la millora del procés d’aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Facilitar l’orientació escolar i professional als alumnes i a les famílies.
  • Comptem amb la col·laboració amb de la Fundació Carme Vidal Xifré, especialistes en Neuropsicopedagogia.
  • Aquest Departament treballa conjuntament amb la CAD ( Comissió d’Atenció a la Diversitat ), on tenim un referent d’Educació Especial per a cada etapa educativa i l’assessorament de l’EAP ( Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Educació ).