Educació Secundària

En aquesta etapa tractem de potenciar les competències personals i l’educació emocional dels nostres alumnes com a base per a la formació d’unes grans persones.

Aprenentatge
significatiu i
creixement
personal

La cultura de
l’esforç, del treball
i de la constància

Focalització en
el seu futur
vocacional i
professional

Comprendre i
expresar missatges
amb llenguatge
musical i plàstic

Autonomia i
iniciativa personal

Idiomes:

Francès, Anglès i

Italià

Els nostres programes i projectes

La nostra escola ofereix molts programes i projectes per tal de garantir una bona convivència amb els alumnes i amb el nostre voltant

  • Programes Euronet 50×50: programa europeu que pretén conscienciar sobre el canvi climàtic i canviar la cultura energética.

  • Projecte pedagogiumCOR: Fomenta l’atenció, el coneixement personal i l’autoestima. A més, apliquem el programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula www.programatreva.com)


  • Pla de Prevenció de Drogodependències

  • Pla d’Innovació en Llengües Estrangeres

  • XESC: Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat