Projecte educatiu

Una porta oberta al món. Al món d’avui, al món de demà.

El nostre ideari ha estat, des dels orígens, basat en una pedagogia personalitzada, que posa l’alumne/a en el centre del procés d’aprenentatge i on l’objectiu és educar per formar grans persones i potenciar la responsabilitat i l’autonomia, tot assolint una sòlida formació acadèmica.


Els eixos fonamentals de la nostra acció educativa són:

SER, per tal de desenvolupar la personalitat i poder actuar amb una capacitat reforçada d’autonomia, de criteri i de responsabilitat personal.

5A@2x

Acció tutorial i
neuropsicopedagogia

20@2x

Pedagogium cor
( educació emocional )

2@2x

Esport a l’escola

27@2x

Educació vivencial

CONÈIXER, per aprendre a aprendre i aprofitar les oportunitats que ofereix l’educació al llarg de la vida.

llengues

Llengües
estrangeres
( francès, anglès i italià )

8A@2x

Aprenentatge
cooperatiu

19@2x

Noves tecnologies
i robòtica

treball

Treball competencial

CREAR, per adquirir una capacitat d’executar projectes i d’assolir nous reptes, però sobretot una competència professional que permeti fer front a nombroses situacions i a treballar en equip.

despertem-ciencia

Despertem
la ciència

16@2x

Racons
de joc

22@2x

Educació
artística

treball-projectespng

Treball per
projectes

CONVIURE, junts desenvolupant la comprensió de l’altre i la percepció de les interdependències tot respectant els valors del pluralisme, de la comprensió mútua i de la pau.

06@2x

Projecte
colors

Vida Social Escolar

Vida social
escolar

Familia-Escola

Família –
escola

3@2x

Mediació escolar