Instal·lacions

Pedagogium Cos compta amb unes instal·lacions de qualitat i molt ben preparades per poder fer front als reptes de l’educació actual i que permeten realitzar qualsevol mena d’activitat acadèmica, lúdica i cultural.
ENTRADA EI - 01@2x

Edifici infantil

Aula Infantil

Aules infantil

imatge rodona web 4 -268

Pati infantil

RACONS EI - 04@2x

Aula de joc simbòlic

ESO - -6

Edifici Primària

Ágora - Gimnás

Àgora

PATI ESO - 01@2x

Pati EP-ESO

06. Aula TIC

Aules TIC

MENJADOR - -1@2x

Menjador

10.Horts Escolars - 01@2x

Horts Escolars

11.Edifici Secundaria - 01@2x

Edifici Secundària

MENJADOR - -2@2x

UES – Baldiri Aleu